Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 59Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 59

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2.2.4.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 59

Mgr. Pavla Krejčí

[Doba omezení]

Judikatura

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. září 2011, sp. zn. 30 Cdo 2185/2010

Institut zbavení způsobilosti k právním úkonům, případně omezení způsobilosti k právním úkonům (pozn. nyní omezení svéprávnosti) není sankcí, nýbrž opatřením sloužícím především ochraně zájmu samotných fyzických osob, které pro svůj duševní stav nejsou schopny činit s dostatečnou vlastní odpovědností právní úkony (pozn. právní jednání) (…) V obou případech jde o opatření, která představují nezbytné omezení, jež může trvat pouze po nezbytně nutnou dobu, dokud důvody, které k omezení nebo zbavení

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru