Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 509Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 509

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.1.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 509

JUDr. Petra Kejvalová

[Liniové stavby – inženýrské sítě]

Ustanovení § 509 bylo dotčeno novelou – zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony, a to s účinností od 28. 2. 2017. Na první pohled došlo k pouhé terminologické změně, když namísto termínu inženýrská síť se zde setkáváme nově s pojmem liniové stavby.

Liniové stavby jsou pojmem širším než inženýrské sítě, neboť vyjma právě inženýrských sítí, jako jsou například kanalizace, vodovod, elektrické vedení apod., v sobě zahrnují například i pozemní komunikace včetně tunelů a stavby drah.

Podle

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru