Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 35Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 35

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2.1.9.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 35

JUDr. Petra Kejvalová

[Závislé práce nezletilých starší než patnáct let]

Komentované ustanovení bylo velmi podstatně dotčeno novelou – zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a to s účinností od 28. 2. 2017.

Citované ustanovení navazuje na § 34, který upravuje závislou práci nezletilých mladších než patnáct let.

Dosavadní znění § 35 odst. 1 (účinné do 27. 2. 2017) znemožňovalo nezletilým, kteří sice dovršili patnáct let, avšak zároveň neukončili povinnou školní docházku, zavázat se k výkonu závislé práce, tj. sjednat pracovněprávní vztah.

Toto

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru