Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3053Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3053

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.4.13
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3053

Mgr. Pavla Krejčí

[Právnické osoby vzniklé před účinností obchodního zákoníku]

I v současné době ještě existují právnické osoby, které:

−vyvíjejí podnikatelskou činnost a zároveň

−vznikly před 1. 1. 1992, tj. před nabytím účinnosti obchodního zákoníku, a zároveň

−pro které v § 764 až § 766 ObchZ nestanovil, že se jejich právní povaha a vnitřní právní poměry nadále budou od 1. 1. 1992 řídit ObchZ, ani nestanovil povinnost převodu na obchodní společnosti či družstva podle ObchZ.

Komentované ustanovení pro tyto právnické osoby obsahuje výjimku z působnosti občanského zákoníku, když stanoví, že i nadále se právní

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru