Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3046Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3046

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.4.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3046

Mgr. Pavla Krejčí

[Odborová organizace, organizace zaměstnavatelů]

Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů měly formu sdružení a jejich právní úprava se řídila zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Komentované ustanovení určuje, že se tyto organizace nadále považují za spolky podle NOZ. S ohledem na znění komentovaného ustanovení je vyloučena přeměna odborové organizace a organizace zaměstnavatelů na ústav či sociální družstvo, neboť § 3045 odst. 1 je na ně neaplikovatelný.

„Při aplikaci nové úpravy je však nutno respektovat zvláštní povahu těchto forem právnických osob, jež požívají speciální

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru