Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3042Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3042

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.4.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3042

Mgr. Pavla Krejčí

[Přizpůsobení názvu právnických osob nové právní úpravě]

Komentované ustanovení ukládá povinnost právnickým osobám, jejichž název odporuje ustanovením NOZ, aby přizpůsobily svůj název požadavkům zákona do dvou let od jeho působnosti, tj. do 31. 12. 2015. Komentované ustanovení je speciální vůči § 3041 odst. 2. Pokud právnická osoba tento zákonný příkaz nesplní ani do 31. 12. 2016, může soud v souladu s § 3041 odst. 2 právnickou osobu zrušit a nařídit její likvidaci. Soud také může postupovat v souladu s § 9 ZVR a právnickou osobu, která neuzpůsobí svůj název v zákonem stanoveném termínu, vyzvat

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru