Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3041Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3041

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.4.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3041

Mgr. Pavla Krejčí

[Přechod právnických osob na novou právní úpravu]

K odst. 1

Přechod na novou právní úpravu

Komentované ustanovení řeší přechod právnických osob na novou právní úpravu. „Jedná se o standardní ustanovení, která sledují obecnou zásadu, podle níž nová zákonná úprava osobního statusu dopadá ode dne účinnosti nového zákona i na právní poměry dosud trvající.”1 Právní povaha právnických osob, které jsou upraveny NOZ, se řídí ustanoveními NOZ, a to okamžikem nabytí jeho účinnosti. Podle nových ustanovení se tedy budou řídit pravidla sídla, jednání za právnickou osobu, statutárních orgánů, zrušení a zániku

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru