Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3040Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3040

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.3.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3040

Mgr. Pavla Krejčí

[Výluka ze SJM – věci vydané podle restitučních předpisů]

Komentovaným ustanovením bylo doslovně převzato pravidlo dříve obsažené v § 143 odst. 1 písm. a) ObčZ, podle kterého nejsou součástí společného jmění manželů věci získané jedním z manželů podle právních předpisů o restituci majetku.

Podle důvodové zprávy nebylo pravidlo uvedené v komentovaném ustanovení zařazeno do § 709 (rozsah SJM), neboť se jedná o dočasný jev.

Společné jmění manželů tak podle komentovaného ustanovení netvoří věci nabyté podle právních předpisů o restituci majetku jedním z manželů, který měl vydanou věc:

−ve vlastnictví

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru