Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3039Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3039

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3039

Mgr. Pavla Krejčí

[Výluka ze SJM – věci nabyté bezúplatně]

Věci nabyté bezúplatně před účinností NOZ

Komentovaným ustanovením je respektován právní stav věcí, které jeden z manželů nebo oba manželé nabyli před účinností NOZ bezúplatně (darem nebo dědictvím). V souladu s § 143 odst. 1 písm. a) ObčZ totiž platilo, že majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma za trvání manželství darem nebo dědictvím (bezúplatně) nabýval tento manžel do svého výlučného vlastnictví nebo oba manželé do spoluvlastnictví. Pokud tedy třetí osoba darovala nějakou věc jednomu z manželů, stal se jejím vlastníkem pouze obdarovaný

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru