Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3033Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3033

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.1.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3033

Mgr. Pavla Krejčí

[Podmínky omezení svéprávnosti]

K odst. 1

Ustanovení § 3032 uvádí, že kdo byl podle předpisů platných do 31. 12. 2013 zbaven způsobilosti k právním úkonům, považuje se ode dne nabytí účinnosti NOZ za osobu omezenou ve svéprávnosti. Podobné pravidlo platí i pro osoby, jejichž způsobilost byla „pouze” omezena. Je třeba uvést, že řada rozhodnutí, na jejichž základě byly osoby zbaveny způsobilosti k právním úkonům, podle nové právní úpravy již zřejmě neobstojí, neboť „zbavení svéprávnosti do budoucna není možné a k omezení svéprávnosti může soud přistoupit jen tehdy, pokud nepostačí vzhledem k zájmům

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru