Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2424 Garance

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4.2.10
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2424

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Skladování může být sjednáno jak na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou. I v případě, že je skladování sjednáno na dobu určitou, má ukladatel právo si věc vyzvednout ještě před uplynutím sjednané doby. V takovém případě ale musí skladovateli zaplatit skladné připadající na celou smluvenou dobu (viz § 2425 NOZ). Před uplynutím sjednané doby navíc může ukladatel znovu požádat skladovatele o převzetí věci k uskladnění do konce této sjednané doby, přičemž je povinen uhradit skladovateli náklady s tím spojené.

V případě, že ve smlouvě není uvedeno, na jakou dobu se smlouva uzavírá (po jakou dobu bude zboží uskladněno), pak platí, že je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. V případě, že je sjednáno skladování na dobu neurčitou (ať již výslovně nebo doba uskladnění ve smlouvě uvedena není), může ukladatel požadovat vydání věci kdykoliv a je přitom povinen zaplatit skladné za dobu, kdy věc byla skladována (tedy za skutečnou dobu skladování). Vyzvednutím věci smlouva zaniká a ukladatel již není oprávněn požadovat po skladovateli, aby věc k uskladnění převzal (musela by být uzavřena nová smlouva