Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2254Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2254

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.3.2.3.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2254

Mgr. Pavla Krejčí

[Kauce]

Komentované ustanovení se týká jistoty v případě nájmu bytu, lidově zvané kauce. Jistota v nájemních vztazích představuje v praxi hojně využívaný zajišťovací prostředek (§ 2010). Jedná se o finanční prostředky složené k rukám pronajímatele, a to ve výši maximálně až trojnásobku běžného nájemného. Komentované ustanovení NOZ bylo novelizováno zákonem č. 460/2016 Sb., protože předchozí právní úprava se jevila jako nevhodná, neboť umožňovala sjednání kauce až do výše šestinásobku běžného nájemného. Důvodová zpráva ke snížení jistoty uvádí: „Omezení výše jistoty šestinásobkem měsíčního

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru