Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2077Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2077

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1.3.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2077

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Účinky odvolání daru]

Pokud si dárce a obdarovaný v předmětné darovací smlouvě dohodli, že obdarovaný je povinen vůči dárci k určité povinnosti (jednorázové či pravidelné), je nutné pomyslet také na existenci této povinnosti v okamžiku odvolání daru.

Dárce dar důvodně odvolá a současně tím zbaví obdarovaného povinnosti mu smlouvou uložené. Nebylo by spravedlivé po obdarovaném žádat i nadále plnění či splnění smluvené povinnosti, když došlo k vrácení daru. To, co obdarovaný plnil do doby vrácení daru, pak bude v určitých případech předmětem vrácení jako poskytnuté

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru