Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2076Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2076

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1.3.3.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2076

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Vzdání se práva odvolat dar]

Právo odvolat dar je jedním z práv, kterých se nelze předem ústně ani písemně vzdát. Právní úprava vychází z toho, že nelze do budoucna předvídat ničí jednání ani ničí materiální situaci, a proto se nelze vzdát práva legitimně požadovat vrácení daru či práva na příspěvek na nutnou výživu. Formulací „pro nouzi nebo nevděk” zákonodárce míní jakákoliv darování mezi živými.

Vzdát se práva revokovat dar je však možné poté, co nastane skutečnost, která by právo dárce založila. Poté je možné platně se práva vzdát.

Předchozí právní úprava obsahovala

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru