Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2075Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2075

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1.3.2.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2075

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Specifika odvolání daru pro nevděk]

Toto ustanovení doplňuje § 2072, který výslovně upravuje právo dárce odvolat dar pro nevděk obdarovaného.

Lhůta pro odvolání daru pro nevděk je stanovena jako jednoroční. Lhůta běží od:

−okamžiku, kdy obdarovaný dárci ublížil,

−okamžiku, kdy se dárce o důvodu odvolání daru dověděl,

−smrti zůstavitele, a to pro dědice, pokud tak neučinil zůstavitel, ale jeho dědic.

Nestihne-li dárce či jeho dědic právo v této lhůtě uplatnit, soud k němu nepřihlíží a obdarovanému povinnost vrátit dar neuloží.

Okamžik, kdy obdarovaný dárci ublížil, by bylo

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru