Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2074Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2074

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1.3.2.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2074

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Přechod práva odvolat dar]

Primární zásadou NOZ je, že právo odvolat dar je výhradním (osobním) právem dárce, a z tohoto důvodu není jeho přechod v rámci dědické posloupnosti možný. Jelikož však předchozí právní úprava byla v tomto smyslu nekompromisní a dočkala se značné kritiky ze strany judikatury, zákonodárce v NOZ ustanovil dvě výjimky z tohoto pravidla.

Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice v případě, že:

−obdarovaný dárci v odvolání daru zabránil,

−vyšší moc zabránila dárci v odvolání daru.

V prvním případě je řeč o situaci, kdy obdarovaný sám svým volním

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru