Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2074Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2074

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1.3.2.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2074

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Přechod práva odvolat dar]

Primární zásadou NOZ je, že právo odvolat dar je výhradním (osobním) právem dárce, a z tohoto důvodu není jeho přechod v rámci dědické posloupnosti možný. Jelikož však předchozí právní úprava byla v tomto smyslu nekompromisní a dočkala se značné kritiky ze strany judikatury, zákonodárce v NOZ ustanovil dvě výjimky z tohoto pravidla.

Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice v případě, že:

−obdarovaný dárci v odvolání daru zabránil,

−vyšší moc zabránila dárci v odvolání daru.

V prvním případě je řeč o situaci, kdy obdarovaný sám svým volním jednáním zabránil dárci dar odvolat. Může jít o situace psychického nátlaku, fyzického napadení dárce nebo také zapříčinění jeho smrti. Například: dárce opakovaně kritizuje obdarovaného za to, že si od mnoha lidí v okolí zapůjčuje peníze, které v dohodnutých termínech nevrací, což se dárce neustále opakovaně od svého okolí dozvídá. Dárce obdarovanému pohrozí, že nesplatí-li do konce roku své stávající dluhy, bude od něj dar vozidla, které obdarovaný od dárce dostal, požadovat zpět. Obdarovaný dále pokračuje v zadlužování a při blížícím se konci roku začne na dárce vyvíjet psychický nátlak, vyhrožovat jeho likvidací či umístěním do domova důchodců, nebude-li mlčet, až jednoho dne dárce fyzicky napadne.

Vis maior se v tomto smyslu vykládá dvojím způsobem, jako vyšší moc, která zapříčinila například zánik daru samotného (darované vozidlo bylo odcizeno, shořelo apod.), ale také vis maior, která znamená smrt dárce (nikoliv přičiněním obdarovaného) či obdarovaného. Zemře-li obdarovaný, nelze již vrácení daru požadovat, neboť i na jeho straně se jedná o osobní výkon práva či povinnost.

Pokud dárce vyzve obdarovaného k vrácení daru (nebo podá žalobu, kterou se domáhá vrácení daru), je situace odlišná, je-li obdarovaný dědicem dárce, či nikoli.

Je-li obdarovaný současně dědicem dárce, došlo by ke sjednocení subjektů, tj. žalobce (nahrazený svým nástupcem, tj. obdarovaným) by žaloval obdarovaného. Takové řízení bude zastaveno poté, co se soud rozhodující o žalobě dotáže soudního komisaře, který rozhoduje ve věci

 
 Nahoru