Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2073Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2073

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1.3.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2073

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Nepoctivá držba]

Ustanovení určuje okamžik, kdy dochází k tomu, že obdarovaný předmět daru drží neoprávněně. V okamžiku, kdy se nevděku vůči dárci dopustí, stává se neoprávněným držitelem věci. Účinnost jednání dárce, jehož cílem je vrácení daru pro nevděk obdarovaného, sice nastává až vyzváním obdarovaného k vrácení daru, nicméně podstatou úpravy je to, že již v okamžiku uskutečnění nevděku obdarovaným je jeho pozice vlastníka ohrožena.

Vzhledem k tomu, že nevděku, zjevného porušení dobrých mravů, zaviněného závadného jednání vůči dárci je s to dopustit se pouze obdarovaný,

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru