Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2072Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2072

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1.3.2.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2072

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Odvolání daru pro nevděk]

Předchozí úprava § 630 ObčZ stanovila, že se dárce může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Zákonodárce se v nové úpravě rozhodl situaci rozepsat a důvody pro revokaci (vrácení) daru rozšířit a důsledněji popsat.

Oproti předchozím § 2068 až § 2071, v nichž je popsána povinnost vrácení daru, jeho obvyklé ceny nebo povinnost příspěvku dárci na živobytí, je § 2072 odlišný v tom, že obsahuje volní složku obdarovaného a tím předpokládá jeho zavinění (úmysl či

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru