Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2069Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2069

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1.3.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2069

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Pluralita obdarovaných ve vztahu k revokaci daru]

Toto ustanovení navazuje na § 2068, který nově zavádí možnost revokovat dar z důvodu nepříznivé sociálně finanční situace dárce, k níž došlo po poskytnutí daru. Ustanovení § 2068 nemělo v předchozím ObčZ podporu, zákon jej neobsahoval, nicméně judikaturou byl mechanismus „vděku” za poskytnutý dar postupně naznačován.

Základní zásadou darování je, že má být neodvolatelné (zásada neodvolatelnosti). Jedná se o jednání, kterým se dárce rozhodne zbavit se věci či práv ve prospěch obdarovaného. Společně o tomto jednání uzavřou

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru