Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2068Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2068

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1.3.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2068

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Odvolání daru pro nouzi]

Základní zásadou darování je, že má být neodvolatelné (zásada neodvolatelnosti). Jedná se o jednání, kterým se dárce rozhodne zbavit se věci či práv ve prospěch obdarovaného. Společně o tomto jednání uzavřou smlouvu (zásada, že smlouvy zavazují), dar je dříve či později předán a zákonodárci se nejeví jako žádoucí uvádět některou ze stran kontraktu do nejistoty ohledně revokace jednání. Je však nutné zmínit dva případy, řekněme dvě krajní životní situace, které mohou v životě člověka nastat i bez většího přičinění, které umožňují dárci požadovat

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru