Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2046Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2046

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.8.2.4.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2046

Mgr. Pavla Krejčí

[Náklady zaměstnavatele při placení srážek]

Společný komentář pro § 2045 až § 2047

Dohoda o srážkách ze mzdy má svůj předobraz v § 551 ObčZ a v § 327 ZP. Ustanovení § 327 ZP bylo zrušeno ke dni 1. 1. 2014. Nyní je dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů obsažena pouze v NOZ, i když na její obsah a práva a povinnosti z ní plynoucí mají vliv také některá ustanovení ZP a OSŘ.

Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů je zajišťovací institut, který „ovšem současně zajišťuje splnění dluhu tím, že toto splnění nadále neponechává na dlužníkově vůli”.1 Právo zaměstnavatele provádět srážky ze

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru