Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1991Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1991

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.2.2.10
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1991

Mgr. Pavla Krejčí

[Dohoda o započtení, dohoda o způsobilosti pohledávky k započtení]

A. Započtení dohodou

Započtení dohodou je dvoustranným právním jednáním, v němž se smluvní strany dohodnou na vzájemném započtení pohledávek – jedna pohledávka se započítává vůči druhé pohledávce a současně druhá pohledávka proti první. Právní úprava NOZ již započtení dohodou téměř nezmiňuje, neboť z dispozitivního charakteru ustanovení zákona vyplývá právo stran se na vzájemné kompenzaci dohodnout.

Smlouva o započtení nemusí být uzavřena písemně, ale postačí její uzavření v ústní formě. Výjimkou by bylo právní jednání týkající

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru