Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1988Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1988

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.2.2.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1988

Mgr. Pavla Krejčí

[Zákaz započtení]

K odst. 1

Proti pohledávce na výživné pro nezletilého, který není plně svéprávný, nelze kompenzační projev učinit. Pokud budeme vycházet z doslovného znění zákona, pak by to znamenalo, že dlužník z takové pohledávky nemůže jednostranně námitku započtení použít; věřiteli z takové pohledávky je však jednostranné započtení vůči dlužníkovi umožněno. Otázkou ovšem je, zda zákonodárce nesměřoval k tomu, aby byla tato pohledávka vyloučena ze započtení úplně, stejně jako tomu bylo u právní úpravy v ObčZ platném do 31. 12. 2013. Tuto domněnku zakládáme na tom, že § 1991 vylučuje dohodu

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru