Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1867Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1867

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.3.7.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1867

Mgr. Pavla Krejčí

[Dohoda o započtení, dohoda o způsobilosti pohledávky k započtení]

Ustanovení je kogentní. Za podmínek uvedených v komentovaném ustanovení je spotřebiteli umožněno vypovědět smlouvu o dlouhodobém rekreačním produktu, kterou nabyl za úplatu právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě dopravou či jinými službami. Silnější ochrana spotřebitelů je u smluv o dlouhodobém rekreačním produktu poskytována na základě zkušeností z praxe, kdy podnikatelé nebyli schopni dostát svým slibům. Spotřebitelé předem nevěděli, jaké výhody jim podnikatelé mohou v budoucnu nabídnout, a přitom bylo velmi obtížné

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru