Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 164Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 164

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.1.10.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 164

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Rozsah zástupčího oprávnění statutárního orgánu]

Rozsah zástupčího oprávnění statutárního orgánu

Člen statutárního orgánu právnické osoby je oprávněn jménem této právnické osoby činit všechna právní jednání, aniž by k tomu potřeboval zvláštní plnou moc, jeho zmocnění k zastupování je tedy generální.

Také v případě, že vnitřní předpisy právnické osoby (např. stanovy nebo společenská smlouva) obsahují omezení práva statutárního orgánu tuto osobu zastupovat, nepředstavuje jejich porušení překročení zástupčího oprávnění ve smyslu § 440 ani nemá za následek neplatnost

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru