Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1537Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1537

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.2.3.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1537

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Pořízení pro případ smrti projevem vůle formou veřejné listiny]

Toto ustanovení se dočkalo novelizace s účinností od 28. 2. 2017. Jeho předchozí znění obsahovalo druhou větu, tj. „… pořizuje-li závěť v této formě osoba nevidomá nebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát, použije se § 1535 obdobně”. Vzhledem k tomu, že druhá věta ustanovení byla duplicitní, když totéž ujednání vyplývá z § 1535, byla na základě technické novely č. 460/2016 Sb. vypuštěna.

Veřejnou listinou je listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo listina, která je

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru