Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1341 Garance

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.3.2.12.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1341

Mgr. Jana Rejtarová

Vznik budoucího zástavního práva

Ustanovení navazuje na § 1310 odst. 2, kde je výslovně uvedeno, že zástavní právo může vzniknout i k věci, jejímž vlastníkem se zástavní dlužník stane až v budoucnu. Zástavní právo vznikne sice až okamžikem, kdy zástavní dlužník nabude k věci vlastnické právo, nicméně sjednání tohoto zástavního práva v době, kdy zástavní dlužník vlastníkem nebyl, je rozhodující pro pořadí zástavního práva.

Budoucí zástavní právo zapisované do veřejného seznamu nebo rejstříku zástav

Praktický bude vznik budoucího zástavního práva u věcí zapisovaných do veřejného seznamu nebo rejstříku zástav. Například v katastru nemovitostí tak bude vyznačeno budoucí zástavní právo a osoba zástavního dlužníka na listu vlastnictví stávajícího vlastníka. Jakmile však převede vlastnické právo na zástavního dlužníka, vznikne mu současně s vlastnictvím zástavní právo ve prospěch zástavního věřitele. Pokud by však budoucí zástavní právo v katastru nemovitostí nebylo evidováno, zástavní právo současně s převodem vlastnictví nevznikne. Ustanovení