Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1323 Garance

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.3.2.9.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1323

Mgr. Jana Rejtarová

Obecně platí, že zástavní věřitel nemůže vykonávat hlasovací práva, která se vážou na zastavený podíl. V zástavní smlouvě se mohou strany dohodnout, že zástavní věřitel bude moci vykonávat hlasovací právo. Takový postup může být značně riskantní, pokud by svým hlasováním mohl ovlivnit chování společnosti. Podle ustanovení o ovlivnění by totiž mohl být shledán