Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1308Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1308

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.7.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1308

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Zánik reálných břemen]

Pokud se týče zániku reálných břemen, zakotvuje NOZ obdobnou aplikaci ustanovení o zániku služebností. Jedná se o § 1299 až § 1302, blíže viz komentář k těmto ustanovením zákona.

Zvláště je třeba poukázat na § 1299, který stanoví, že reálné břemeno zanikne, jestliže dojde k trvalé změně, pro kterou již zatížená věc nemůže sloužit panujícímu pozemku nebo oprávněné osobě (odstavec 1) resp. že při trvalé změně vyvolávající hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodou panujícího pozemku nebo oprávněného se vlastník zatížené věci může domáhat

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru