Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1307Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1307

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.7.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1307

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Nedostatečná kvalita zatížené věci]

Jelikož reálné břemeno spočívá v povinnosti vlastníka zatížené věci něco aktivně konat či plnit a tato povinnost obvykle přímo souvisí se zatíženou věcí (např. dodávka brambor ze zatíženého pozemku – zahrady), je logické, že zájmem oprávněného je, aby zatížená věc měla po celou dobu trvání reálného břemene stále stejnou kvalitu, kdežto zájem vlastníka zatížené věci může být opačný (má-li zájem zprostit se reálného břemene).

Proto NOZ vlastníkovi zatížené věci výslovně přikazuje zdržet se všeho, čím by se věc zhoršila. Nejde však o

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru