Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1306Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1306

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.7.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1306

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Prodlení povinného]

Ustanovení § 1306 má několik možných výkladů. Důvodová zpráva k NOZ k němu uvádí toto: „Pravidelně je právo z reálného břemene v tom, že ten, kdo je z něho oprávněn, má prvoplánově právo na plnění a, nebude-li plněno, pak mu náleží právo na náhradu, pro niž je možné vést exekuci na zatíženou věc. Hodnota věci tak zajišťuje plnění povinností z reálného břemene.” Níže uvedený výklad vychází ze shora naznačené interpretace, přičemž lze očekávat, že bude dále upřesňován soudní praxí.

Pokud povinný z reálného břemene nesplní svou povinnost odpovídající

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru