Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1305Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1305

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.7.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1305

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Zápis do veřejného seznamu]

NOZ neupravuje způsob zřízení reálných břemen, pouze stanoví, že zřizuje-li se reálné břemeno právním jednáním, vzniká až zápisem do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), přičemž reálná břemena lze obecně zřídit jen k věcem zapsaným ve veřejném seznamu (§ 1303 odst. 1). Typicky se jedná o zřízení reálného břemene smlouvou, vklad do katastru nemovitostí má v takovém případě konstitutivní účinky.

Zákon v § 1308 stanoví, že zánik reálných břemen se obdobně řídí ustanoveními o zániku služebností, mlčí však o obdobné aplikaci ustanovení o

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru