Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1304Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1304

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.7.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1304

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Dočasnost a vykupitelnost reálných břemen]

Reálná břemena mohou být zřízena na dobu časově omezenou i neomezenou. Zákon však stanoví, že časově neomezené reálné břemeno musí být vykupitelné a že podmínky výkupu musejí být předem určeny již při zřízení reálného břemene. Ujednání o zřízení časově neomezeného reálného břemene bez možnosti výkupu bude neplatné pro rozpor se zákonem (§ 580 odst. 1), neboť smyslem vykupitelnosti reálných břemen je zabránit neúnosnému zatížení povinného, jelikož reálná břemena s ohledem na svou povahu obvykle představují větší zátěž než

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru