Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1303Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1303

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.7.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1303

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Reálná břemena]

Kromě služebností, které zakládají povinnost vlastníka zatížené věci něco strpět nebo se něčeho zdržet, které jsou institutem římského práva, se ve středověku objevila i tzv. reálná břemena, jež spočívají v povinnosti vlastníka služebné věci něco dát nebo konat, zpravidla poskytovat opakující se plnění (např. poskytování plodů ze zahrady – zatíženého pozemku nebo peněžní renta). Klasickým příkladem reálného břemene bývala robota na panských pozemcích.

Počínaje občanským zákoníkem z roku 1950 bylo od výše uvedeného pojetí upuštěno a byla zavedena jednotná

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru