Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1302Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1302

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.6.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1302

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Smrt nebo zánik oprávněného, závod]

Stejně jako za předchozí právní úpravy i podle NOZ platí, že osobní služebnost (služebnost zřízená ve prospěch určité osoby) zaniká smrtí oprávněného. Nově je však možné služebnost rozšířit i na dědice původního oprávněného. Platí přitom vyvratitelná právní domněnka, že dědici se pro tento případ rozumějí zákonní dědicové první třídy (§ 1635): zůstavitelovy děti a jeho manžel, zemřelo-li již některé dítě, pak jeho děti, popř. vzdálenější potomci téhož předka. Má-li být služebnost rozšířena na jiný okruh dědiců, je ho třeba výslovně

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru