Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1301Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1301

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.6.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1301

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Zánik služebnosti splynutím]

Na základě § 11 přichází jako důvod zániku služebností (a reálných břemen – § 1308) v úvahu také splynutí (§ 1993). Ustanovení § 1301 však výslovně uvádí, že spojením vlastnictví panující a služebné věci v jedné osobě služebnost nezaniká. Tato úprava koresponduje s § 1257 odst. 2, který stanoví, že vlastník může zatížit svůj pozemek služebností ve prospěch jiného svého pozemku (tzv. vlastnická služebnost). Ustanovení § 1257 odst. 2 se nevztahuje na reálná břemena.

Tato úprava znamená zásadní změnu oproti předchozí právní úpravě obsažené v ObčZ,

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru