Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1300Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1300

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.6.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1300

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Zrušení služebnosti dohodou]

Komentované ustanovení výslovně zakotvuje, že dojde-li k zrušení služebnosti zapsané ve veřejném seznamu (obvykle v katastru nemovitostí) dohodou, nezaniká služebnost okamžikem účinnosti příslušné dohody, ale až jejím výmazem z tohoto seznamu [tj. vkladem jejího zániku do katastru nemovitostí, a to k okamžiku, kdy návrh na zápis došel katastrálnímu úřadu, jak stanoví § 10 zákona č. 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)], srov. též § 1262. Na rozdíl od zániku služebnosti uplynutím sjednané doby (§ 1300 odst. 2) či

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru