Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1299Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1299

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.6.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1299

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Trvalá změna služebné věci]

Ustanovení § 1299 je prvním z ustanovení, která upravují zánik služebností. Díky odkazu obsaženému v § 1308 platí příslušná úprava obdobně i pro zánik reálných břemen.

Služebnosti zanikají z následujících důvodů:

  1. trvalou změnou, pro kterou již služebná věc nemůže sloužit (§ 1299),
  2. na základě dohody stran výmazem z veřejného seznamu (§ 1300),
  3. smrtí nebo zánikem oprávněné osoby (§ 1302).

Kromě důvodů uvedených ve shora uvedených ustanoveních NOZ mohou služebnosti zaniknout také z důvodů uvedených v části čtvrté hlavě I dílu 7 NOZ (Zánik závazků),

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru