Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1298Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1298

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.5.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1298

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Rozsah užívání bytu]

Ustanovení § 1298 konkretizuje obecnou zásadu § 1283 resp. § 1258 o rozsahu služebnosti. Tak i v případě služebnosti bytu se služebnost prostorově vztahuje jen k těm částem domu, které byly výslovně uvedeny ve zřizovacím právním jednání, popř. podle toho, co je obvyklé (§ 1258). Oprávněný ani členové jeho domácnosti nejsou oprávněni užívat/požívat jiné části domu, a to ani tehdy, zvětší-li se jejich potřeby po vzniku služebnosti (§ 1283). Například není možné, aby oprávněný bez dalšího zabral další místnost v domě, k jehož části má zřízenu

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru