Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1297Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1297

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.5.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1297

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Služebnost bytu]

Podle § 1297 lze zřídit i služebnost bytu, přičemž zákon stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že taková služebnost byla zřízena jako služebnost užívání, tj. jako právo užívat byt pro svou vlastní potřebu nebo potřebu své domácnosti (§ 1283). Služebnost bytu ale může být zřízena i jako služebnost požívání, kdy oprávněnému (a členům jeho domácnosti) vzniká nejen právo byt užívat, ale i brát z něj plody a užitky (§ 1285) – např. byt pronajmout a ponechat si nájemné. Služebnost bytu je tedy zvláštním případem služebnosti užívání nebo služebnosti požívání.

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru