Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1296Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1296

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.4.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1296

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Zajištění služebné věci]

Poslední společné ustanovení týkající se služebnosti užívacího i požívacího práva souvisí s právem vlastníka věci zatížené služebností domáhat se jistoty.

Jistota je obecně upravena v části čtvrté hlavě I dílu 8 NOZ, který pojednává o zajištění a utvrzení závazků, v § 2012 až § 2017. Podle § 2012 platí, že kdo je povinen dát jistotu, učiní své povinnosti zadost zřízením zástavního práva. Není-li to možné, je namístě jistota způsobilým ručitelem. Další ustanovení NOZ pak určují, jakou hodnotu má zajištění určitou věcí.

Ustanovení § 1296 praví, že

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru