Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1295Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1295

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.4.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1295

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Jistina uložená na úrok]

Rovněž ustanovení § 1295 je společné jak pro služebnost užívacího práva, tak pro služebnost požívacího práva. Týká se užívacího a požívacího práva k jistině uložené na úrok. NOZ výslovně stanoví, že poživatel i uživatel mají právo výhradně na úrok z dotčené jistiny, nikoliv i na jistinu samotnou, což ostatně koresponduje také se zásadou, že uživatel i poživatel musejí šetřit podstatu věci svěřené jim k užívání/požívání (§ 1285 in fine).

Jistinou uloženou na úrok budou nejčastěji peníze uložené na účtu v bance (účet podle § 2662 a násl.) nebo

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru