Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1293Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1293

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.3.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1293

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Vypořádání při skončení požívání]

Při skončení požívání, ať už k němu dojde z jakéhokoliv důvodu (např. uplynutí sjednané doby trvání služebnosti, úmrtí oprávněného, další důvody viz § 1299), je třeba vypořádat vzájemné pohledávky vlastníka věci a jejího poživatele, zejména pak právo na plody a užitky věci a jejich případnou náhradu.

Plodem je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať už přičiněním člověka, či bez něj (§ 491 odst. 1). Užitkem je to, co věc pravidelně poskytuje ze své

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru