Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1292Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1292

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.3.8
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1292

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Stav věci při převzetí poživatelem]

NOZ na několika místech operuje se stavem věci – poživateli ukládá povinnost věc udržovat věc ve stavu, v jakém ji převzal (§ 1288 odst. 1), vlastník musí poživateli za stanovených podmínek nahradit náklady na zlepšení věci (§ 1291).

Aby bylo možno zjistit jakékoliv odchylky oproti původnímu stavu, je třeba tento stav věci znát. Jako „původní” stav věci je třeba brát stav, v jakém se věc nacházela, když ji poživatel převzal do požívání (§ 1288 odst. 1).

Pro případ, že stav věci nebyl řádně zdokumentován při převzetí věci poživatelem (ve smlouvě o zřízení služebnosti, v předávacím protokolu), a to ať již slovně, fotografiemi či znaleckým posudkem, což lze vše jen doporučit, upravuje § 1292 vyvratitelnou právní domněnku, že věc byla v době, kdy ji poživatel obdržel, prostřední jakosti, ve

 
 Nahoru