Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1292Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1292

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.3.8
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1292

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Stav věci při převzetí poživatelem]

NOZ na několika místech operuje se stavem věci – poživateli ukládá povinnost věc udržovat věc ve stavu, v jakém ji převzal (§ 1288 odst. 1), vlastník musí poživateli za stanovených podmínek nahradit náklady na zlepšení věci (§ 1291).

Aby bylo možno zjistit jakékoliv odchylky oproti původnímu stavu, je třeba tento stav věci znát. Jako „původní” stav věci je třeba brát stav, v jakém se věc nacházela, když ji poživatel převzal do požívání (§ 1288 odst. 1).

Pro případ, že stav věci nebyl řádně zdokumentován při převzetí věci poživatelem

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru