Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1290Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1290

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.3.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1290

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Jiné než nutné stavební práce]

Právní úprava situace, kdy se vlastník //vlastník rozhodne provést stavební práce na věci, která je předmětem požívacího práva, ačkoliv se nejedná o práce nutné vyvolané náhodou nebo stářím stavby, opět vychází z občanského zákoníku obecného (1811), který ve svém § 516 uváděl: „Stavby, které nejsou nutny, ačkoliv jsou jinak zvýšení výnosu prospěšny, není požívatel povinen povoliti bez úplného odškodnění.

Podle NOZ je poživatel povinen i nikoliv nutné stavební práce snášet jen tehdy, pokud to není na újmu jeho požívacímu právu, nebo pokud

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru