Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1289Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1289

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.3.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1289

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Nutné stavební práce]

Ačkoli poživatel nese náklady obvyklé údržby, obnovy a pojištění věci proti škodám, není povinen hradit náklady na nutné stavební práce vyvolané náhodou (např. živelnou událostí – větrem, povodní) nebo stářím stavby. Tyto náklady ze zákona nese vlastník stavby (pokud při zřízení služebnosti nebylo sjednáno něco jiného), a to za předpokladu, že ho poživatel na jejich nutnost upozorní.

Pokud by se jednalo o stavební náklady zaviněné poživatelem nebo členem jeho domácnosti (např. požár, k němuž došlo jeho vinou), nesl by náklady na opravu stavby

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru