Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1288Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1288

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.3.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1288

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Údržba věci]

Vzhledem k rozsahu požívacího práva, kdy vlastníkovi věci zůstává prakticky jen holé vlastnické právo k věci, je namístě, aby poživatel kromě nákladů na dosažení plodů a užitků (§ 1287) hradil rovněž náklady na obvyklou údržbu, obnovu a obvyklé pojištění věci proti škodám.

Poživatel je povinen udržovat věc ve stavu, v jakém ji převzal, není tedy povinen ji vylepšovat, ale nesmí snížit její hodnotu. Intenzita poživatelovy péče o věc je limitována obvyklostí údržby, obnovy a pojištění. Vlastník nemůže po poživateli žádat, aby o věc pečoval nad obvyklou míru

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru