Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1287Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1287

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.3.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1287

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Postavení poživatele]

Vzhledem k tomu, že v rámci služebnosti požívacího práva přechází na poživatele celá řada práv vlastníka, přecházejí na něj i některé povinnosti. Zejména poživatel přejímá všechny závady, které na věci vázly v době, kdy byla služebnost zřízena, a to jak faktické, tak právní.

Za vady právní lze považovat zejména práva třetích osob k věci, která je předmětem požívacího práva, a to jak závazková (nájem, pacht), tak věcná (jiná věcná břemena, zástavní právo). Poživatel je povinen strpět výkon oprávnění vyplývajících z těchto vad, např. umožnit nájemci

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru