Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1286Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1286

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1286

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Skrytá věc nalezená na pozemku]

Ustanovení § 1285 praví, že poživateli náležejí plody a užitky věci i její mimořádný výnos, § 1286 upravuje výjimku z tohoto pravidla, a sice že na skrytou věc nalezenou v pozemku (tzv. poklad) poživatel právo nemá (stejně jako by je neměl ani vlastník).

V případě nálezu pokladu se uplatní obecná ustanovení NOZ o nálezu skryté věci (§ 1063 a násl.). Pokud nálezce neví, komu nalezená věc patří a komu ji tedy má odevzdat, je povinen nález ohlásit obci, na jejímž území se nachází pozemek, v němž byla věc nalezena. Obec pak bude postupovat

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru