Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1285Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1285

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.3.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1285

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Služebnost požívacího práva]

Dalším věcným břemenem spojeným s užíváním věci je služebnost požívacího práva. Požívací právo má na rozdíl od služebnosti užívacího práva upraveného v § 1283 a násl. větší rozsah a kromě práva movitou či nemovitou věc užívat zahrnuje i neomezené právo oprávněného (poživatele) brát z ní plody a užitky a právo na mimořádný výnos z věci. I v tomto případě se jedná o osobní služebnost.

Plodem se podle § 491 rozumí to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené podstaty, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho. Za plody v tomto smyslu se tedy považují např. plody plodonosných rostlin, vejce, vlna apod., nikoli však maso

 
 Nahoru